home,page,page-id-3464,page-template,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Sprutteknik

Bra källinformation om hur jordbrukskemikalier ska appliceras kan oftats finnas på kemikaliedunken.

Du måste ändå justera din spruta till de specifika sprutförhållanden som gäller, volymmängd, körhastighet, munstycke och spruttryck. 

Kalibrering av lantbrukssprutor

Exakta och säkra applikationer i fält kräver att sprutan är ordentligt kalibrerad.
Kalibreringen skall göras med rent vatten före användandet av växtskyddsprodukter. 
Följ nedanstående tre steg för att kalibrerar din spruta.

Kontrollera körhastigheten: 

1) Fyll sprutan till hälften med vatten

2) Mät upp 100 m - anteckna hur lång tid det tar att köra denna distans.
nozzles-calibration.gif


3) Körhastighet formeln

nozzles-calibration-driving.gif 

 Exempel:Om det tar 50 sek att köra 100 m då är körhastigheten 7.2 km/tim Välj munstycke: 

1) För att lättare väja munstycke och tryck använd Nozzle Selection Tool.

Eller

2) Använd HARDI kalibreringsskiva (munstycksutrymmet 50 cm):

Exempel: Genom att anpassa 150 l/ha och 7 km/t på kalibrering skivan raden i "fönstret" (l/ha) visar att vi behöver ett flöde av 0,875 l/min.

Sedan en lämplig kombination av munstycke storlek och tryck kan hittas på den nedre halvan av kalibreringen skivan: ISO 025 vid 2,3 bar (eller ISO 02 till 3,6 bar).

Om du använder följande formel: (7 km/tim x 150 l/ha) / 1200 = 0,875 l/min 

- Munstycket och tryck för att erhålla 0875 liter/min kan också hittas i HARDI munstycket katalog
 nozzles-calibration-disc.gif


 
Kontrollera vätskan systemet: 

 • Montera de valda munstyckena på rampen.
 • Slå på sprutan och spruta på minst 7 bar medan du kontrollera vätskesystemet för eventuella läckage.
 • Kontrollera agitation

 Kontrollera munstycksflödet:

 • Ställ in trycket.
 • Justera tryckutjämningsspår ventilerna
 • Mäta munstycke under en minut.
 • Upprepa denna process - som är minst 2 munstycken för varje ramp sektion.
 • Beräkna genomsnittlig munstycksflödet 
 

Skydda miljön under besprutning

För många år sen har 7 till 8 km/h [och 4 till 6 km/h i täta grödor där nedträngning i kronan är nödvändig] generellt ansetts vara bra. Det är ett val som ännu idag är av värde.

Allt mer är det erkänt att ju långsammare ramprörelser desto mindre är turbulensen runt omkring, and hence, less drift and less disturbance to the quality of spray distribution.

Some important considerations needs to be made before choosing a higher tractor gear:

Side effects from higher speed: 
How to deal with the side effects:
1) More turbulence / more wind drift 
Bigger droplets or  TWIN air assistance
2) More boom movement Often the boom should be readjusted for optimum performance at a higher drivning speed 
 

Spruttryck

Spruttrycket påverkar spruteffekten på grödan på 3 sätt: 

 • Tryckets påverkan på sprutvinkeln: desto högre trycket är desto bredare blir sprutvinkeln. Om trycket är för lågt (under 1,5 bar för spaltspridare och 3 bar för INJET) är inte sprutvinkeln bred nog till att säkra full överlappning på rampen och optimal vätskedistribution.

 • Desto högre tryck, desto mindre droppar och desto mer troligt är det att de blir distribuerade inom den övre grödkronan av bladverket. Dessa små droppar är även mer känsliga mot vindrörelser. 
 • Desto högre tryck desto mer: ◦luft omkring som hjälper till vid penetrering av stora droppar inne i bladkronan ◦luft turbulens vilket kan öka under bladavsättning av små droppar speciellt när man använder konventionella munstycke. 


Rekommenderade tryck för fältbesprutning med standard och lowdrift munstycke 

 • Tryck på 2 till 3 bar för normal spaltspridare och lowdrift munstycke kan rekommenderas till de flesta applikationer.
 • Bara till väldigt utvecklade och täta bladkronor där penetrering är nödvändig - så som att bespruta gräs som är dolt i grunden av en kraftig gröda- trycket kan ökas till 5 bar med större munstycke (03, 04 och större).


Rekommenderade tryck för fältbesprutning med INJET munstycke

 • INJET munstycke kräver minst 3 bar för att ha en full sprutvinkel men kan även användas till upp mot 8 bar.
 

Droppstorlek

Droppspektrum

Samtliga munstycke för lantbruk producerar en rad olika droppstorlekar. Det är en användbar egenskap eftersom grödan som besprutas har en 3-dimensionell målyta som har kontrasterande bladytor och vinklar. Därför, i en grödkrona till exempel, har fina droppar större sannolikhet att sätta sig på toppen och större droppar lägre ner.

Droppstorleken mäts i micron. 1 micron = 1/1,000,000 meter

För att förklara mellandroppar producerad från ett specifikt munstycke, används termen VMD.

VMD = Volume Median Diameter 
VMD storleken på mellandroppar som uppnås när den ackumulerade volymen av små droppar står för 50% av sprutvätskan som lämnar munstycket; halva volymen är atomiserade till mindre droppstorlekar – och den andra halvan av volymen till större - sen kommer VMD. 

Vindavdrift har förr blivit omklassificerat till att komma från droppar under 150 micron i diameter. 

 

Optimerad sprutteknik


Var förbered till optimerad sprutteknik “on the go” 


Hellre kompromissa på droppstorleken än på timing.
 
I många applikationer- från svampbekämpning i potatis i tvåhjärtbladiga stadiet till bred bladig ogräsbekämpning -timingen är väldigt kritisk. Här måste ofta en försening uppmana behovet för en högre dos eller öka antalet applikationer. 

Den potentionell effektförlusten på grund aven ökad droppstorlek - det erbjuder mindre avdriftsrisk - blir mindre dramatiskt så länge som en bra vätskedistribution bibehålls. Därför är det en god idé att ha ett set lowdrift munstycke eller INJET munstycke redo på munstyckshållaren om i fall en ökning av vindhastigheten – och det är mycket bekvämare och säkrare än att återvända hem med en halvfull spruttank. Det kan vara upp till 10% skillnad i flöde mellan nya och gamla munstycke och båda munstycksset ska kalibreras - även om det är ISO munstycke.

 

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.