home,page,page-id-3464,page-template,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Sprutservice

Underhåll -en väl underhållen spruta är en pålitlig spruta!  

Punktlighet är nyckelordet inom modern applikationsteknik. Detta ställer höga krav på sprututrustningens funktion och pålitlighet. Blev sprutan ställd till förvaring lite väl fort efter sprutsäsongenr? I så fall, gå igenom sprutan noga i lågsäsong. 

Nedan har du en checklista över viktiga saker med hänsyn till sprutans pålitlighet och förmåga till att distriubera växtskyddsmedlet så exakt som möjligt.

Rampen

För att rampen ska fungera perfekt är det viktigt att den har blivit justerad och insmord korrekt. Det inkluderar korrekt begränsning av hydraulikolja till att förhindra rampskador vid ut- och infällning. Instruktionsboken anger justeringar och infettning till de olika ramptyperna.

 

Ramprör

Kontrollera samtliga rör och slangar efter skador och hopfogning.
Byta ut skadade slangar och tätningar som har blivit slappa.
Om det fortfarande uppkommer läckage, avmontera, rengör och smörj in o-ringarna och montera ihop det igen

 

Rengöring

En ren spruta är: 
-Säker för personer runt omkring sprutan och för miljön
-Klar för jobbet
-Inte skadad av växtskyddsmedlet och dess lösningsmedel

Det är därför mycket viktigt att rengöra sprutan direkt efter varje användning, både invändigt och utvändigt. En noggrann rengöring säkrar att allt fungerar korrekt och samtidigt förhindrar sprutskador på grund av oavsiktlig blandning av pesticider. 
Tillsammans med rengöring ska sprutan testas med rent vatten och alla funktioner och manöverventiler ska vara aktiverade för att uppdaga eventuella problem och läckage, vilket omedelbart ska rättas till. 

 

Armaturen

Kontrollera armaturen med rent vatten. Om munstycken droppar när huvudavstängningen AV/PÅ är stängd, är det troligt att ventilkulan och ventilsätena är slitna. Byta om nödvändigt. 

Ventilerna till rampsektionerna måste också stänga ordentligt. Öppna huvudavstängningen PÅ/AV och alla sektionsventilerna med pumpen på högvarv. När returslangen frånden konstanta tryckventilen tas bort och huset är tömt, får det inte förekomma något vatten från ventilerna. Om sektionsventilerna inte stängs helt borde ventilkäglan bytas ut. Om det misslyckas reduceras kapaciteten och det kommer att visas felaktig data på sprutdatorn.

Till slut ska alla armaturens rörliga delare smörjas in med fett.

 

Filter

Många pesticider lämnar avlagring vilket kan sätta sig på filtren. Avmontera sugfiltret, självrensande filtret, armaturens filter, linjefilter och munstycksfilter och rengör dem med en borste och tvålvatten.

Blötning över natten är att föredra.

Kontrollera filterinsatserna och byta ut om det finns några skadade. 

 

Munstycke

Munstyckenas tillstånd är väldigt viktigt till att uppnå en jämn sprutdistribution genom rampen och följaktligen få en bra avsättning av pesticider. Utför en visuell kontrolll på munstyckets sprutbild när du sprutar rent vatten vid normalt arbetstryck. Sprutmönstret måste vara jämnt fläktmönstrat för ett normalt spaltspridarmunstycke. Ojämnheter är ett tecken på skada eller slitage. 

Kalibrera munstyckets flöde med en måttbägare. Munstyckets exakthet och distribution är acceptabelt med flödesmängder på upp till 10% över tabellnivå. Om flödet är över 10% av standardvärdet, är munstycket slitet och samtliga munstycke bör bytas ut.

Ta bort vändplattan i TRIPLET hållaren och smörj med lite olja eller fett. Detta vill säkra att TRIPLETen alltid kan vrida sig för att byta munstycke. 

 

Tryckmätare

Den glycerin fyllda tryckmätaren är ett precesionsinstrument och måste förvaras på ett frostsäkert ställe. ABShöljet absorberar fukt så det måste man göra hål på för att förhindra fukt.

Ett enkelt sätt att kontrollera mätaren är att montera på ett helt nytt set munstycke som är känt för att mäta sig med de värde som står i munstyckstabellen. Vid ett fixerat arbetstryck – dvs 3 bar – är munstyckets flöde kalibrerat med en måttbägare. Om flödet på munstycket matchar värdet i tabellen för det trycket, är tryckmätaren fullt fungerande.

 

P.T.O.

Kontrollera så att kraftöverföringsaxelns skydd är i bra skick och smörj in axeln. Axeln får inte rotera under användning och det ser kedjorna till så att den inte gör.

Det är även viktigt att profilrören är väl insmorda så att axeln kan röra sig fram och tillbaka utan hinder under användning.

 

Pump

Kontrollera ventilerna efter fel och slitage. Om det har förekommit slitage rekommenderar vi att byta samtliga ventiler samtidigt. Använd nya tätningar när ventilerna monteras ihop igen. 

Kontrollera membranen efter sprickor. Om enbart ett membran är skadat byt ut samtliga på en gång, eftersom de som inte blir utbytta kommer att leva på "lånad tid" innan även de vill spricka.

Sist men inte minst, smörj in pumpen. Bara några få fettklickar är nödvändigt

 

Förebyggande av rost

Många bekämpningsmedel är väldigt aggressiva, missfärgar och kan vara väldigt svåra att tvätta bort när de väl torkat in. 

Det rekommenderas därför att på samtliga av sprutans metalldelar spruta ett tunt lager av genomträngande och vattenavisande rostförebyggande olja innan sprutan tas till service. Många passande produkter finns tillgängliga på marknaden vilket efter applicering lämnar en beskyddande film. Sprutan kan sedan tvättas helt ren.

 

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.