home,page,page-id-3464,page-template,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Sprøyteteknikk

På plantebeskyttelsesmidlets etikette findes normalt fyldestgørende oplysninger om, hvordan det pågældende middel skal udbringes. Under alle omstændigheder skal sprøjten kontrolleres og måske justeres til den givne sprøjteopgave, hvad angår udbringningsmængde, hastighed, dysetype og tryk.

Kalibrering for marksprøjter

Valg af dyser, tryk og hastighed:


På plantebeskyttelsesmidlets etikette findes normalt fyldestgørende oplysninger om, hvordan det pågældende middel skal udbringes. Under alle omstændigheder skal sprøjten kontrolleres og måske justeres til den givne sprøjteopgave, hvad angår udbringningsmængde, hastighed, dysetype og tryk.

Tit fastlægges udbringningsmængde og hastighed først. Herefter udvælges dysen på baggrund af de valgmuligheder, der findes inden for det tilhørende trykområde (normalt er 2 til 2,5 bar optimalt for konventionelle dyser).

De ønskede oplysninger findes nemt på HARDI kalibreringsskiven – eller du kan regne dig frem til dyseydelsen og finde den tilhørende dyse i dysetabellen – eller bruge beregningsmodulet på HARDIs hjemmeside.

Eksempel: Vi ønsker at udbringe 150l/ha ved 8 km/t

 1. Kontrollér hastigheden:


nozzles-calibration.gif 

(Opmål en strækning på 100 meter. Det kan være nyttigt at have nogle permanente markeringer til hastighedskontrol på et egnet sted i marken. Via traktorens hastighedstabel findes et gear, som svarer til den ønskede hastighed)

 • Kør den opmålte distance (med ½ fyldt tank) og mål tiden
 • Udregn hastigheden: 

 

Eksempler på udregning af hastigheden

Sek/100 m

40

46

52

56

60

64

70

76

80

Km/t

9.0

7.8

6.9

6.4

6.0

5.6

5.1

4.7

4.5


 1. Beregn dyseydelse og vælg dysestørrelse

  For at finde den rigtige dyse kan du anvende vores kalibreringsprogram

  eller

  nedenstående formel (ved dyseafstand på 50 cm):

  Kontrolleret hastighed (km/t) x udbringningsmængde (l/ha)

                           = Ydelse for hver dyse (l/min)

                                                    

  Eksempel: Ved at dreje kalibreringsskiven således, at 150l/ha og 7 km/t står over for hinanden i skivens ”vindue”, ses det, at der kræves en ydelse på 0,875 l/min pr. dyse. Herefter kan man finde en egnet kombination af dysestørrelse og tryk på den nederste del af kalibreringsskiven. I dette tilfælde ISO 025 ved 2,3 bar (eller ISO 02 ved 3,6 bar).

  Ved brug af formel udregnes resultatet således: (7 km/t x 150 l/ha)/1200 = 0,875 l/min.

 

 nozzles-calibration-disc.gif

Egnede dyser og tryk, som giver 0,875 l/min, kan også findes i dysekataloget.

 • Kontrol af væskesystemet
  • Brug altid rent vand til kalibrering
  • Montér de ønskede dyser på bommen
  • Aktivér sprøjten og sprøjt ved minimum 7 bar, mens væskesystemet kontrolleres for lækager
  • Kontrollér omrøringen

 

 • Kontrollér dyseydelse
  • Indstil trykket
  • Justér ligetryksventilerne
  • Mål dyseydelsen for en dyse i et minut
  • Gentag denne proces – mål ydelsen for mindst 2 dyser pr. bomsektion
  • Udregn den gennemsnitlige dyseydelse 
 

Beskyttelse af miljøet ved sprøjtning

I mange år er 7 til 8 km / t (og 4 til 6 km / t i tætte afgrøder) blevet anset for god praksis. Det er en mulighed, der stadig er af stor værdi i dag.

Det bliver i stigende grad erkendt, at jo langsommere bommen bevæger sig jo mindre turbulens bliver den udsat for, og dermed mindre afdrift og mindre påvirkning for kvaliteten af ​​sprøjtningen.

Der er nogle vigtige overvejelser, der skal gøres, før du vælger et højere traktorgear:

Bivirkninger ved højere hastighed: 
Hvordan skal man behandle de bivirkninger:
1) Mere turbulens / mere vinddrift
 
Større dråber eller TWIN luftassistance
2) Mere bom bevægelse
Ofte bør bommen justeres for optimal ydeevne ved en højere kørehastighed
 

Sprøjtetryk

 

Sprøjtetryk og nedtrængning i afgrøden

1. Trykket har indflydelse på sprøjtevinklen: Jo højere tryk, jo bredere sprøjtevinkel. Hvis trykket er for lavt (under 1,5 bar for fladsprededyser og 3 bar for INJET), så er sprøjtevinklen ikke bred nok til at sikre et tilstrækkeligt overlap mellem dyserne og dermed en ensartet fordeling.

2. Generelt gælder det, at et øget tryk øger nedtrængningen og afsætningen på undersiden af bladene. Men jo højere tryk, jo mindre bliver dråberne, og de mindre dråber er mere vindfølsomme.

Anbefalet tryk til marksprøjtning med standard eller LowDrift dyser

1. Et tryk på 2 til 3 bar med normale  fladsprede- og LowDrift dyser anbefales til de fleste sprøjteopgaver.

2. Kun i veludviklede, tætte afgrøder, hvor der er behov for nedtrængning – såsom ukrudtssprøjtning i bunden af kraftige afgrøder – kan trykket evt. med fordel øges op til 5 bar for større dyser (03, 04 dyser og derover).

Anbefalet tryk til marksprøjtning med INJET dyser

INJET dyser kræver et minimumstryk på 3 bar for at opnå fuld spredevinkel. INJET dyser kan bruges op til 8 bar.

 

Dråbe størrelse

 

Dråbespektret

Alle landbrugsdyser producerer en vifte af forskellige dråbestørrelser. Dette er en nyttig egenskab, da sprøjtemålet ofte er 3-dimensionelt og med blade pegende i forskellig retninger. Med de finere dråbers lavere energiniveau og tilbøjelighed til at blive afsat øverst i afgrødens bladmasse og de større dråber længere nede er det muligt at få en fornuftig dækning af planterne.

Dråbestørrelser måles i mikrometer (µ). 1 µ = 1/1.000.000 meter.

Til beskrivelse af middeldråbestørrelsen fra en dyse bruges betegnelsen VMD.


VMD = Volumen Media Diameter

For VMD, middeldråbestørrelsen, gælder, at halvdelen af væsken forstøves i dråber, der er mindre end VMD, og halvdelen i dråber, der er større end VMD.

Dråbestørrelser er interessante i mindst to sammenhænge:

Dels ved vi, at mindre dråber dækker relativt bedre end store, og desuden at små dråber med deres lille masse og relativt store overflade er langsomme og derfor meget vindfølsomme.

Desværre er der ingen simpel sammenhæng mellem VMD og f.eks. afdrift, bl.a. fordi dråbespektret kan være bredt eller smalt.

Man kan få et mere præcist billede af dråbestørrelser ved også at se på hhv. de dråbestørrelser, der deler væsken op, således at 10% og 90% af volumen er mindre.

I praksis har man i lande som England, Tyskland og Holland udført en række forsøg både i marken og i vindtunnel for at klassificere forskellige dyser og sprøjteprincipper mht. mulig afdrift ved forskellige vindhastigheder.

Resultaterne præsenteres f.eks. som skemaer, der viser variabel størrelse af sprøjtefri zoner afhængigt også af dysestørrelse og tryk

 

Optimere sprøjteteknik


Vær klar til at optimere sprøjteteknikken ”undervejs”

Ofte er det bedre at gå på kompromis med dråbestørrelsen end med tidspunktet.

For mange sprøjteopgaver – lige fra sprøjtning med fungicider i kartofler til herbicidbehandling af bredbladet ukrudt på kimbladstadiet – er tidspunktet for sprøjtningen meget afgørende. Her kan en forsinkelse betyde behov for øget dosering eller et øget antal udbringninger.

Det er en god idé at have et sæt LOWDRIFT, MINIDRIFT eller INJET dyser parat i dyseholderne, i tilfælde af at vinden tager til. Så kan sprøjtearbejdet gøres færdigt på det mest gunstige tidspunkt.
Hvis det blæser op, spolerer vinden den ensartede fordeling under bommen, når der sprøjtes med små dråber, og i det tilfælde er der ikke nogen effektmæssig gevinst af de små dråber. 

Da det ekstra sæt dyser ikke slides i samme grad, skal begge sæt dyser kalibreres i forvejen for at sikre, at trykket kan justeres tilfredsstillende, når der skiftes fra det ene sæt dyser til det andet.

 

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.